Çevre ve ISG Politikamız

Çevre ve ISG Politikamız

Çevre ve ISG Politikamız

Bağlamda tanımlanmış iç ve dış hususları da kapsayacak şekilde, çevresel amaçları belirlemek ve çevrenin korunmasını sağlamak, Sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamının sağlamak üzere;

HTS METAL olarak;

  1. İşyerinde, tehlikeleri ortadan kaldırarak ve ISG risklerini azaltarak ölüm, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemeyi,
  2. Yürürlükteki Çevre ve ISG mevzuatının gerekliliklerine uymayı, ilgili tarafların Çevre ve ISG ile ilgili isteklerini gerçekleştireceğimizi,
  3. Çevre ve ISG yönetim sistemlerinin gereklerine sürekli uymayı ve etkinliğini iyileştirmeyi,
  4. Üretim ve hizmet faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan çevresel etkileri kontrol altında tutmak, çevre ve ISG performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
  5. Çalışanların eğitimine önem vererek, sürekli gelişmelerini sağlamayı,
  6. Çalışmalarımızı, çalışanlarımız ve çalışan temsilcilerimizin fikirlerini dikkate alarak ve katılımını sağlayarak gerçekleştireceğimizi,
  7. Çevre ve ISG politikamızı, HTS Metal adına çalışan tüm kişilere duyurup, topluma ve ilgili tüm paydaşlara her zaman açık tutacağımızı,

Taahhüt ederiz.